På lager

Skogvang Susann Funderud

Samerett (3.utg.)

DKK 768.00 inkl. moms
DKK 614.40 ekskl. moms

ISBN:
9788215029047
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Indbundet
Sideantal:
351
Forlag:
Universitetsforlaget
Udgivelsesdato:
12-12-2017
Udgivelsesår:
2017
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Boken gir leseren en oppdatert innføring og oversikt over sameretten og er å regne som et standardverk i faget. Samerett er en rettsdisiplin som tar opp spørsmål som er særegne for det samiske folk. Tema som blir behandlet i sameretten går på tvers av tradisjonelle rettsområder. Faget reiser flere typer problemstillinger, både offentligrettslige og privatrettslige, folkerettslige og internrettslige, metodiske samt juridiske problemstillinger med tverrfaglige utfordringer. I boka Samerett drøftes særtrekk ved sameretten som rettsdisiplin, herunder grunnleggende rettsregler og prinsipper, og sentrale rettsspørsmål som berører samene. I tillegg belyses de spesifikke metodespørsmål som reises i sameretten. Målgruppen er studenter, forskere, advokater, dommere og andre som arbeider med eller har interesse for samenes rettsstilling.
}