Skaffes

Aall Jørgen

Rettsstat og menneskerettigheter : en innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter ... (5.utg.)

DKK 1,024.00 inkl. moms
DKK 819.20 ekskl. moms

ISBN:
9788245024180
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Indbundet
Sideantal:
601
Forlag:
Fagbokforlaget
Udgivelsesdato:
28-05-2018
Udgivelsesår:
2018
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Rettsstat og menneskerettigheter angår grunnleggende krav og begrensninger i forholdet mellom myndighetene og den enkelte. Etter reform i 2014 oppstiller Grunnloven nå en moderne menneskerettighetskatalog. Grunnlovsreformen og utformingen av rettighetene hentet i stor grad inspirasjon fra Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Rettighetene etter Grunnloven og de etter EMK, som fra før er gjort til norsk lov, gjelder nå side om side. Samtidig som grunnlovfestingen av oppdaterte menneskerettigheter styrker dem nasjonalt, er EMK fortsatt viktig både som faktor ved tolkning av grunnlovsbestemmelsene og som instrument for internasjonal kontroll av staten der den påstås å ha sviktet i sikringen av menneskerettighetene. Jørgen Aall ble den første dr.jur. på forholdet mellom internasjonale menneskerettigheter og norsk rett med avhandlingen Rettergang og menneskerettigheter (1994). Han er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
}