Skaffes

Christoffersen Margrethe Buskerud

Aksjeeiers lojalitetsplikt : samspillet mellom aksjeselskapsretten og den alminnelige formueretten

DKK 760.00 inkl. moms
DKK 608.00 ekskl. moms

ISBN:
9788205519916
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Indbundet
Sideantal:
232
Forlag:
Gyldendal akademisk
Udgivelsesdato:
02-04-2019
Udgivelsesår:
2019
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Aksjeeierforhold etableres normalt ved avtaleinngåelse. Et overordnet spørsmål i denne boken er i hvilken grad aksjeselskapsretten begrenser anvendelsen av alminnelige formuerettslige regler på aksjeeiers avtaler. Det sentrale spørsmålet som drøftes er hvorvidt aksjeeier kan ha lojalitetsplikt overfor andre aksjeeiere, selskapet og selskapets kreditorer. Forfatteren argumenterer for at aksjeeiere, som andre kontraktsparter, har lojalitetsplikt, men at intensiteten og innholdet av denne vil variere ut fra hvilke hensyn som gjør seg gjeldende i det enkelte aksjeeierforhold. Gjennomgående vil aksjeeiere i fåmannsselskaper ha strengere lojalitetsplikt enn aksjeeiere i større selskapsforhold. Hvilke rettslige virkninger det vil få for aksjeeiere at avtalene de inngår prinsipielt sett er underlagt den kontraaktuelle lojalitetsplikten, vil dermed variere. En praktisk konsekvens vil uansett være at kontraktsretten kan være et hensiktsmessig verktøy ved løsning av tvister som involverer aksjeeiere. Boken inneholder inngående analyser av aksjerettslige og kontraktsrettslige hensyn og regler, og den er relevant både for jurister i det praktiske rettsliv og innen akademia. Boken er også relevant for andre næringslivsaktører.
}