På lager

Lie Nils Erik

Rettsgebyrloven : lovkommentar

DKK 849.00 inkl. moms
DKK 679.20 ekskl. moms

ISBN:
9788215031804
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Indbundet
Sideantal:
264
Forlag:
Universitetsforlaget
Udgivelsesdato:
21-04-2020
Udgivelsesår:
2020
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Boken inneholder grundige kommentarer til hver enkelt paragraf i loven med tilhørende forskrift. Det redegjøres detaljert for de lovendringer som har funnet sted, for relevante lovforarbeider og en omfattende rettspraksis. Rettsgebyrer er de beløp som borgerne skal betale til staten for bruken av rettsapparatets tjenester. Bestemmelsene om rettsgebyr er samlet i rettsgebyrloven av 17. desember 1982 nr. 86. De sentrale bestemmelsene i loven gjelder gebyrplikten for behandlingen av sivile saker og skjønn i domstolene. Den inneholder også bestemmelser om gebyrplikt for tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring, og for skifte- og konkursbehandling. Loven er endret en rekke ganger. Den har reist atskillige tvilsspørsmål og har gitt grunnlag for en mer omfattende rettspraksis enn lovgiverne kunne forestille seg. Kjennskap til loven er nødvendig for alle brukere av rettsapparatets tjenester.
}