Skaffes

Graver Hans Petter

Alminnelig forvaltningsrett (5. utg.)

DKK 852.00 inkl. moms
DKK 681.60 ekskl. moms

ISBN:
9788215037073
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Indbundet
Sideantal:
624
Forlag:
Universitetsforlaget
Udgivelsesdato:
12-12-2019
Udgivelsesår:
2019
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Denne boken behandler de grunnleggende hensynene i forvaltningsretten og gir samtidig en inngående behandling av spørsmål som er nyttige i praksis, som saksbehandlingsreglene, styring og instruksjon og forvaltningens avtaler. Den viser også forbindelsene mellom norsk rett og de europeiske reglene som følger av EØS og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Denne utgaven er oppdatert med ny rettspraksis og endringene i forvaltningsloven som følge av grunnlovfestingen av det lokale selvstyret og med det nye kapittelet om forvaltningssanksjoner. Boken har fått et nytt avsnitt om behandling i nemnder, som i praksis er en viktig behandlingsmåte for forvaltningsklager. Forfatteren har også gjort rede for de grunnleggende vurderingene til komiteen som har utredet forslaget til ny forvaltningslov i NOU 2019: 5, og antydet hvor det vil kunne komme endringer med en ny lov. Bokens innhold og systematikk gjør den egnet som hovedlitteratur i forvaltningsrettsstudiet, samtidig som den er nyttig for alle jurister som arbeider med forvaltningsrett.
}