På lager

Aulstad Johan Greger

Innsynsrett

DKK 1,113.00 inkl. moms
DKK 890.40 ekskl. moms

ISBN:
9788245011432
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Indbundet
Sideantal:
552
Forlag:
Fagbokforlaget
Udgivelsesdato:
23-01-2018
Udgivelsesår:
2018
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Innsynsrett inneholder en systematisk fremstilling av reglene som sikrer allmennheten rett til innsyn i offentlig virksomhet. Boken gir en grundig redegjørelse for bestemmelsene i offentleglova, forvaltningsloven og særlovgivningen som åpner for unntak fra innsynsretten. Fremstillingen behandler også de ulike reglene om taushetsplikt. Det blir videre redegjort for internasjonale regler som begrenser norske myndigheters adgang til å nekte innsyn i offentlig virksomhet, herunder EMK artikkel 10 og bestemmelsene i Tromsøkonvensjonen. Boken redegjør også for kravene til saksbehandlingen av innsynsbegjæringer, herunder den enkeltes adgang til å få avslag på innsyn overprøvd. Fremstillingen inneholder henvisninger til lovforarbeider, rettspraksis samt uttalelser fra Sivilombudsmannen og Lovavdelingen. Boken er ajourført frem til august 2017. Johan Greger Aulstad er professor i rettsvitenskap ved UIT Norges arktiske universitet.
}