På lager

Bergo Knut

Rett praksis : lærebok i norsk juridisk metode

DKK 712.00 inkl. moms
DKK 569.60 ekskl. moms

ISBN:
9788245034639
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Indbundet
Forlag:
Fagbokforlaget
Udgivelsesdato:
20-04-2022
Udgivelsesår:
2022
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Rettskildelæren handler om hvordan jurister skal gå frem når de løser rettsspørsmål ? det vi kaller juridisk metode. Det er det mest generelle faget i jussen, opptatt av det som er felles eller forskjellig på ulike rettsfelter som strafferett, avtalerett, forvaltningsrett og så videre. Norsk juridisk metode er den metode som skal brukes i de norske domstolene, og som alle norske jurister må mestre for å kunne faget sitt. Et viktig trekk i utviklingen er internasjonaliseringen av jussen. Menneskerettene i EMK og EØS-retten er i dag viktige innslag i norsk rett, og tolkes og anvendes etter andre metoder enn dem som har vært vanlige i Norge. De gir også regler om hvordan mye av den øvrige norske retten skal praktiseres. Boken er skrevet som en lærebok for jusstudenter, og det er lagt stor vekt på å gi en praktisk fremstilling med illustrerende dommer. Men boken kan også leses av alle andre som er opptatt av norsk juss, og spesielt dommere, advokater eller jurister i forvaltning og organisasjoner. Juridisk metode har endret seg de seneste tiårene, men denne boken gir en samlende og oppdatert fremstilling av norsk rettskildelære. Den er også ment som en øyeåpner i en tid med mange rettsskandaler.
}