På lager

Hosar Marit

#arkivdag : relevans medvirkning dialog

DKK 499.00 inkl. moms
DKK 399.20 ekskl. moms

ISBN:
9788293298137
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Indbundet
Sideantal:
249
Forlag:
ABM-media
Udgivelsesdato:
01-12-2016
Udgivelsesår:
2016
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Antologien #arkividag handler om formidling av arkiv, et av de nyeste arbeidsområder for arkivet, et livlig felt i stadig forandring og gjenstand for diskusjon. Arkivenes rolle i samfunnet er i stadig endring og med det stigende forventninger til arkivene - om relevans og til deres innsats i forhold til demokrati, læring, inkludering og brukermedvirkning. Fokus beveger seg generelt fra samlingene til brukerne. Videre har digitaliseringen en sterk effekt, som rekker langt ut over teknologien og påvirker både arkivets rolle, arkivarens rolle og bruken av samlinger og dermed relasjonen til brukerne. Fra å være passiv tilbyder av tjenester, forventes arkivene i stigende grad å innta en aktiv, utadrettet rolle i alle deler av arkivalienes livssyklus. Med undertemaene relevans, medvirkning, dialog bestreber #arkividag seg på å fange aktuelle strømninger i arkivformidlingen nå og i framtiden. Hvor er arkivformidlingen på vei? Temaene går igjen i bokas fire kapitler: 1. Arkiv som ressurs, 2. Arkiv, medvirkning og involvering, 3. Arkiv og digitale plattformer, 4. Arkiv og kunst. I Norden har arkivarer utviklet arkivformidlingstilbud, diskutert og utviklet fagfeltet arkivformidling siden midten av 1990-tallet. I 2004 startet en debatt i Norden som avdekket ulik begrepsforståelse i relasjonen mellom arkiv, arkivar, omverden og brukere. En nordisk diskurs om arkivformidling er siden blitt tydeligere, bl. a. gjennom fem nordiske arkivformidlingskonferanser. Første konferanse var i 2003 i København. Siden fulgte to konferanser i Oslo i 2005 og i 2008, en i København 2009, seneste ble avholdt i Oslo i 2014. Artiklene i denne boka bygger på foredragene under den nordiske konferansen i Oslo i 2014.
}