Skaffes

Cajvert Lilja

Att möta människor i trauma : om ensamkommande unga

DKK 342.00 inkl. moms
DKK 273.60 ekskl. moms

ISBN:
9789144119229
Indbinding:
Hæftet
Udgivelsesår:
2018
Udgivelsesland:
Sverige
BESKRIVELSE:
Människors trauma påverkar alltid den som lyssnar. Berättelser om svåra livserfarenheter såsom våld, övergrepp, tortyr, krig och flykt måste kunna härbärgeras. I denna bok speglas bland annat de grupprocesser som aktiveras när professionella möter människor i trauma. Författaren lyfter även fram traumadrabbade och ensamkommande ungdomars resurser och motståndskraft och menar att det är viktigt att inte se på en människa i trauma enbart som offer och som någon olik oss andra. I några mer allmänna kapitel om samtal, kommunikation, frågor och frågande återfinns exempel på hur trauma kan påverka den professionella. Vidare behandlas teorier och begrepp som handlar om trauma. Boken är en kunskapskälla och möjlighet att känna igen sig, ett underlag för samtal med andra och reflektion, speciellt när man upplever hopplöshet och hjälplöshet eller känner sig oförmögen att hjälpa traumadrabbade personer. Exemplen i boken är framför allt hämtade ur handledning inom olika verksamheter som arbetar med ensamkommande unga. Boken vänder sig till socionomer, HVB-personal, läkare, psykologer, lärare och gode män, Migrationsverkets personal och andra som i sitt arbete möter traumadrabbade personer, människor som flytt och ensamkommande unga. Den vänder sig också till dem som är allmänt intresserade av ämnet utan att direkt arbeta med denna målgrupp.
}