Skaffes

Hauge Trond Eiliv

Å planlegge og designe undervisning

DKK 295.00 inkl. moms
DKK 236.00 ekskl. moms

ISBN:
9788202494650
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
102
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
Udgivelsesdato:
30-08-2018
Udgivelsesår:
2018
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Å planlegge undervisning er en sammensatt oppgave. Forfatteren bruker i denne boka designbegrepet for å vise hvordan man kan bygge opp kunnskaper og ferdigheter til å løse undervisningsoppgavene. Design betyr i denne sammenhengen formen og mønsteret på undervisningen i det daglige arbeidet med eleven. Lærerens undervisning er resultat av mange typer design i skolehverdagen, som læreplaner, skolens organisering, form og innhold i lærebøker, fysisk miljø, digitale omgivelser og ulike vurderingsformer. Gjennom ulike undervisningscaser følger vi lærere i arbeid med å planlegge og gjennomføre undervisning, ser hvordan de former undervisningsopplegget ut fra faglige krav, hvordan de utfordrer elevene og hvordan de utnytter tilgjengelige læringsressurser. Digitale teknologier er en integrert del av denne praksisen. Forfatteren bruker et aktivitetsorientert læringsperspektiv for å synliggjøre de didaktiske utfordringene som læreren står overfor og løfter samtidig frem at undervisning må bygge på tillit og relasjonsbygging i møte med elevene. Boka er rettet mot studenter i lærerutdanningen 8.-13. trinn.
}