På lager

Øksnes Maria

Lekens flertydighet : om barns lek i en institusjonalisert barndom (2.utg.)

DKK 455.00 inkl. moms
DKK 364.00 ekskl. moms

ISBN:
9788202640613
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Hæftet
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
Udgivelsesdato:
29-07-2019
Udgivelsesår:
2019
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Barns lek har mange former. Utgangspunktet for denne boken er å erkjenne at variasjon, mangfold og flertydighet er viktig når det gjelder å forstå barns lek. Forfatteren vektlegger at barn skal erfare glede og lekelyst, at leken skal ha egenverdi. I tillegg til å løfte frem perspektiver som anerkjenner lekens flertydighet, presenteres forskning som inkluderer observasjoner av barns lek og samtaler med barn om hvordan de erfarer sin egen lek i institusjoner som barnehage og SFO. Det er stor variasjon i hvordan folk forstår barns lek. I den pedagogiske lekdiskursen som preger våre pedagogiske institusjoner, fremheves likevel stadig visse former for lek fremfor andre. Ofte oppfattes lek som et nyttig pedagogisk redskap som skal bidra til barns læring og utvikling. I en tid da barns liv blir stadig mer organisert og styrt av voksne, ønsker forfatteren å løfte frem andre perspektiver på lek enn dem som har dominert, og som har fokusert på lekens nytteverdi. Boken retter seg mot studenter som tar sikte på å arbeide med barn i barnehage, skole, skolefritidsordningen (SFO), aktivitetsskolen (AKS) eller andre fritidsarenaer, samt faglig personale i disse institusjonene og andre som er opptatt av lek.
}