På lager

Horrigmo Kirsten Johansen (red.)

Fagdidaktikk for SRLE : barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter

DKK 499.00 inkl. moms
DKK 399.20 ekskl. moms

ISBN:
9788202651510
Sprog:
Norsk
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
264
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
Udgivelsesdato:
29-04-2021
Udgivelsesår:
2021
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
I denne boka drøftes fagdidaktiske spørsmålsstillinger knyttet til kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) i barnehagelærerutdanningen. Sentrale forskere på barnehagefeltet utvikler en kunnskapsplattform for fagdidaktikk tilknyttet kunnskapsområdet og barnehagens fagområder Nærmiljø og samfunn og Etikk, religion og filosofi. Fagdidaktikk for SRLE er tredelt. Første del inneholder studier som analyserer barnehagens og barnehagelærerutdanningens styringsdokumenter og diskuterer rammene disse legger for fagdidaktikken. Andre del viser hvordan organisasjonsforståelse og ledelse får betydning for fagdidaktiske valg og begrunnelser. Tredje del retter seg mot drøftinger av fagområdenes kunnskapsmessige innhold med utgangspunkt i empiriske studier og teoretiske drøftinger. Boka er fagfellevurdert og bidrar med ny kunnskap og innsikt til det didaktiske fag- og forskermiljøet i SRLE. Boka henvender seg til forskere, utdannere, barnehagelærerstudenter og barnehagelærere. Den er også aktuell for kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU), styrerutdanningene og Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekom).
}