Nyhed
På lager

Kasin Olav

Samfunnsfag for barnehagelærere (2. utg.)

DKK 532.00 inkl. moms
DKK 425.60 ekskl. moms

ISBN:
9788202686505
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
347
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
Udgivelsesdato:
08-10-2020
Udgivelsesår:
2020
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Samfunnsfag for barnehagelærere tar opp sentrale problemstillinger i barnehagelæreryrket. Boka gir en bred, samfunnsfaglig presentasjon av temaer vedrørende barns sosialisering og oppvekst, og drøfter barnehagens betydning for barns utvikling, tilknytning og deltakelse i samfunnet. Videre presenterer boka ulike måter å forstå samfunnet på, herunder betydningen av endringer som følger av at samfunnet blir mer kulturelt, sosialt og religiøst sammensatt. Boka henvender seg til barnehagelærerprofesjonen ved å knytte samfunnsanalysen til temaer som kulturelt mangfold, sosial ulikhet, kjønn og likestilling. I denne 2. utgaven av boka analyseres barnehagen med større vekt på profesjonsperspektivet. Spesielt fremheves betydningen av samfunnskunnskap i sammenheng med tolkning og praktisering av barnehagens samfunnsmandat. Målgruppen er ansatte og studenter ved barnehagelærerutdanninger, barnehagelærere og andre som arbeider i og rundt barnehagen. Boka tar opp fagstoff som hører hjemme i kunnskapsområdet samfunn, religion, livssyn og etikk.
}