På lager

Lingås Lars Gunnar

Etikk for pedagoger (3. utg.)

DKK 456.00 inkl. moms
DKK 364.80 ekskl. moms

ISBN:
9788205525108
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
180
Forlag:
Gyldendal akademisk
Udgivelsesdato:
26-03-2019
Udgivelsesår:
2019
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Etikk for pedagoger gir en innføring i grunnleggende moralfilosofiske emner som pedagoger trenger for å reflektere over egen profesjonsetikk i møte med etiske utfordringer i barnehage og skole. I boka gir forfatteren en innføring i den diskursetiske tilnærmingen. Den samsvarer med læreres tradisjon for å legge vekt på profesjonens verdigrunnlag og for å møte etiske utfordringer gjennom refleksjon. Forfatteren tar også opp forholdet mellom livssyn og etikk, og forholdet mellom menneskesyn, barnesyn og etikk. Verdigrunnlaget i pedagogikken vies stor plass. Det gis mange eksempler på etiske utfordringer og dilemmaer i pedagogers arbeid. I boka finner du en refleksjonsmodell som kan bidra til etisk bevisstgjøring og utvikling av god dømmekraft i møte med fagets utfordringer og dilemmaer. Boka drøfter lærerprofesjonens etiske plattform og betydningen den har spilt og spiller for pedagogers arbeid med etikk. Boka henvender seg til studenter i alle lærerutdanningene. Den egner seg også godt som fagbok for pedagoger som vil forbedre og fornye seg i sin profesjonsutøvelse.
}