Nyhed
Skaffes

Sæle Ove Ronny Olsen

Kroppssyn gjennom historien : og om vår tids kroppsidealer og kroppsfokus

DKK 356.00 inkl. moms
DKK 284.80 ekskl. moms

ISBN:
9788205549876
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
272
Forlag:
Gyldendal akademisk
Udgivelsesdato:
12-04-2021
Udgivelsesår:
2021
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Denne boken handler om kropp som sosiokulturelt fenomen, sett fra et historisk perspektiv og fra et samtidsperspektiv. Med utgangspunkt i den greske myten om Narcissus og Platons hulelignelse, diskuterer forfatteren hvorvidt vi lever i en sekulær tid hvor kropp er blitt en av vår tids fremste identitetsprosjekter. Boken er delt i to deler. I første del presenteres sentrale kroppssyn innenfor den vesteuropeiske idéhistorien. Med dette som bakteppe, drøftes det i andre del hvorvidt vi i dag dyrker perfekte kroppsbilder fra mote- og mediebransjen, uttrykt i form av strenge, disiplinerende kroppspraksiser. Det påstås at vi lever i en tid med sterkt fokus på kroppens ytre, som et resultat av den vestlige idéhistoriens dualistiske menneskesyn, hvor tanke og sjel oppfattes adskilt kroppen. Forfatteren presenterer sine synspunkter med kapitler som berører mediebransjen, den virtuelle og teknologiske samfunnsutviklingen, skjønnhetsmyten, seksualitet og normalitetstenkning om kropp.
}