På lager

Voll Liv Oddrun (red.)

Dybdelæring i naturfag

DKK 508.00 inkl. moms
DKK 406.40 ekskl. moms

ISBN:
9788215028118
Sprog:
Norsk
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
327
Forlag:
Universitetsforlaget
Udgivelsesdato:
10-05-2019
Udgivelsesår:
2019
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Hvordan kan naturfaglæreren skape interesse for naturfaget hos elevene og legge til rette for at de utvikler sin fagforståelse og evne til å anvende det de har lært? Skolens naturfagundervisning har blitt karakterisert som en mil bred og en tomme dyp, men anbefalingen nå er å konsentrere undervisningen rundt dybdelæring i noen sentrale og grunnleggende byggesteiner i faget. Hva betyr dette i praksis?I «Dybdelæring i naturfag» viser forfatterne hva dybdelæring er, og de presenterer ny forskning på hvordan man kan legge opp undervisningen for å fremme god progresjon i faglig forståelse, kunnskaper og ferdigheter. Dybdelæring er gjennomgående i alle kapitlene og sees i sammenheng med fagdidaktiske tema som valg av kjerneelementer i faget, utforskende undervisning, bruk av modeller, ulike læringsarenaer og grunnleggende ferdigheter. Boka er skrevet for lærere, lærerutdannere og lærerstudenter som vil utvikle og forbedre skolens naturfagundervisning.
}