Skaffes

Postholm May Britt

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen : en metodebok for lærere, studenter og forskere (2.utg.)

DKK 318.00 inkl. moms
DKK 254.40 ekskl. moms

ISBN:
9788215029849
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
113
Forlag:
Gyldendal akademisk
Udgivelsesdato:
26-01-2018
Udgivelsesår:
2018
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
FoU-arbeid i skolen innebærer blant annet at lærere skal utvikle et forskende blikk på egen undervisning for å kunne endre og utvikle undervisningen i ønsket retning. Dette er en lettlest, oversiktlig og informativ metodebok. Lærere i skolen kan utføre et forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) på egenhånd eller i samarbeid med forskere. I et forskende partnerskap bestående kan de ulike partene lære om hverandres praksis. Forskere har gjennom dette samarbeidet muligheter til å utvikle en større forståelse for praksis innenfor et gitt tema, og lærerne kan bli bedre kjent med systematiske måter å innhente informasjon på, slik at de kan utvikle en forståelse som kan danne utgangspunkt for ny planlegging og gjennomføring av undervisning. Boka handler om hvilke etiske perspektiver som gjør seg gjeldende i et slikt utviklingsfellesskap, hvilken kunnskap som blir produsert, og hvilken betydning denne kunnskapen har. Forfatterne presenterer sin egenutviklede FoU-modell som på en tilgjengelig måte presenterer de ulike prosessene i stadier og nivåer i et FoU-arbeid. Boka er rettet mot masterstudenter og ph.d-stipendiater som med utgangspunkt i kvalitativ metode vil gjennomføre FoU-arbeid knyttet til skolen, og mot lærerstudenter og praktiserende lærere. Forskere og veiledere ved høgskoler og universiteter vil også ha nytte av boken i sitt undervisnings- og forskningsarbeid. "... en kreativ, strukturert og faglig god bok ... Boken bør bli litteratur innenfor den nye lærerutdanningen og andre utdanninger hvor læring og utvikling i skolen er viktige tema." Halvor Bjørnsud, professor ved Avd. for lærerutdanning, Høgskolen i Vestfold
}