Skaffes

Nilssen Vivi

Praksislæreren (2.utg.)

DKK 437.00 inkl. moms
DKK 349.60 ekskl. moms

ISBN:
9788215030463
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
176
Forlag:
Universitetsforlaget
Udgivelsesdato:
16-02-2018
Udgivelsesår:
2018
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Praksis er en viktig del av lærerutdanningen. Det er her studentene skal integrere kunnskaper i fag, fagdidaktikk og pedagogikk til meningsfylt undervisning for elevene. Det er her de skal begrunne sine valg og handlinger knyttet til planlegging og gjennomføring av undervisning. I praksisfeltet skal de gjøre erfaringer som bidrar til utvikling og forståelse av det å bli lærer. I disse prosessene er det praksislærer som er tett på studentene og har ansvar for å veilede dem. Praksislærer har også ansvar for sertifisering og vurdering av skikkethet. Boka viser hvordan praksislærere balanserer to arenaer samtidig: De skal hjelpe studentene til å holde fokus på elevenes læring, mens de også må holde fokus på studentenes læring. Gjennom et sosiokulturelt perspektiv på læring presenterer forfatteren veiledning som deltakelse i praksisfelleskap der bruk av ulike redskaper er sentralt. Boka har praksislærerens perspektiv, og med støtte i fortellinger, eksempler og sitater kommer stemmene til både erfarne og ferske praksisslærere frem. Også stemmene til lærerstudentene har en tydelig plass. Slik vil både lærerstudenter og praksislærere kunne kjenne seg igjen og forstå veiledning og praksisopplæringens funksjon. Andreutgaven av boka er revidert i samsvar med endringer i lærerutdanningen etter innføringen av femårig grunnskolelærerutdanning som masterstudium. I tillegg er boka oppdatert med ny kunnskap og ny litteratur. Boka er først og fremst skrevet for praksislærere i grunnskolelærerutdanningene. Andre målgrupper er rektorer og lærere ved praksisskoler. Boka bør også være interessant for lærerstudenter og lærerutdannere ved høyskoler og universiteter.
}