Skaffes

Tveiten Sidsel (red.)

Veiledning i høyere utdanning : en vitenskapelig antologi

DKK 411.00 inkl. moms
DKK 328.80 ekskl. moms

ISBN:
9788245021417
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
232
Forlag:
Fagbokforlaget
Udgivelsesdato:
15-05-2018
Udgivelsesår:
2018
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Antologien belyser veiledning i høyere utdanning i ulike sammenhenger og fra ulike perspektiver. Omdreiningspunktet er veiledning i praksisstudier i helsetjenesten. Kjernen i veiledning er den samme, uansett hvor den foregår, men den må tilpasses konteksten. Ulike aspekter drøftes i lys av forskning, læringssyn, utdanningspolitiske føringer og historie. Fire empiriske artikler tar utgangspunkt i en studie av kvalitet i praksisveiledning. Her får leserne et innblikk i digital veiledning, veiledning i tverrprofesjonell samarbeidslæring, narrativ teori som grunnlag for veiledning, og veiledning i det globale sør. Boken slutter med et kapittel om etiske aspekter og vurdering. Artiklene er relevante for alle som befatter seg med veiledning i høyere utdanning, særlig veiledning i praksisstudier. Boken er høyaktuell i en tid der Universitets- og høgskolerådet har søkelys på kvalitet i praksisstudier, blant annet gjennom styrking av veilederkompetansen. Sidsel Tveiten og Anita Iversen har redigert antologien.
}