Nyhed
På lager

Berg Henrik

Evidens og etikk : hva er problemet med evidensbasert praksis i psykologi?

DKK 381.00 inkl. moms
DKK 304.80 ekskl. moms

ISBN:
9788245024425
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
182
Forlag:
Fagbokforlaget
Udgivelsesdato:
29-07-2020
Udgivelsesår:
2020
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Hva er psykoterapi? Forfatteren av denne boken hevder at psykoterapi er en normativ praksis. Spørsmål om "godt" og "vondt" samt "rett" og "galt" henger uløselig sammen med psykoterapiens mål, som dermed ikke kan forstås uten å integrere etisk tenkning. Hovedhensikten med boken er å bidra til en bedre forståelse av hva psykoterapi er, som vil være avgjørende for behandlere, pasienter og pårørende. Prinsipperklæringen for evidensbasert praksis i psykologi danner utgangspunktet for analysen. Prinsipperklæringen er det viktigste reguleringsprinsippet for bruk av psykologisk kunnskap. For å vise hvilke konsekvenser prinsipperklæringen har i praksis, tar forfatteren for seg spørsmål knyttet til dens vitenskapsteoretiske og ideologiske grunnlag historiske bakteppe forståelse av psykoterapi utilsiktede følger eventuelle verdifulle elementer Forfatteren har en kritisk tilnærming til psykologisk vitenskap, _men et grunnleggende premiss for teksten er at kritiske analyser av vitenskapelige funn bør informere psykologisk praksis. Boken er relevant for psykologer og andre yrkesgrupper i helsefeltet og for alle som er opptatt av vitenskapens og etikkens relevans i en både klinisk og samfunnsmessig kontekst. Henrik Berg (f. 1983) er førsteamanuensis i vitenskapsteori og er opptatt av spørsmål knyttet til kunnskap, etikk og praksis. Forfatteren har bakgrunn fra klinisk psykologi og filosofi og er tilknyttet Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen.
}