På lager

Skogen Eva (red.)

Å være leder i barnehagen (3. utg.)

DKK 676.00 inkl. moms
DKK 540.80 ekskl. moms

ISBN:
9788245034097
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Hæftet
Forlag:
Fagbokforlaget
Udgivelsesdato:
25-05-2021
Udgivelsesår:
2021
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Denne boken tar for seg psykologiske og sosiologiske perspektiver og beskriver mellommenneskelige forhold og relasjoner i en ledelsessammenheng. Hovedvekten er lagt på styrer / daglig leder, men forfatterne diskuterer også mer generelle fenomener som er like relevante for pedagogiske ledere. Bokens første del handler om ledelse i barnehagen, og belyser blant annet ulike ledelsesmodeller og betydningen som skjev kjønnsrepresentasjon i personalgruppen i barnehagen kan ha for ledelse. Bokens andre del dreier seg om mellommenneskelige forhold i en personalgruppe. Her beskrives ledelse av team, kommunikasjon og holdninger, motivasjon, trivsel, konflikter, stress og jobbtilfredshet. Tredje del tar for seg noen av de pedagogiske og personalmessige sidene ved å lede assistenter og fagarbeidere, opptre som saksbehandler i en pedagogisk sammenheng og det å ivareta seg selv som leder. Denne tredje utgaven av boka er oppdatert i forbindelse med nyere forskning og teori, samt lov og rammeverk for barnehagene. Den viktigste målgruppen for boken er studenter i barnehagelærerutdanningen, men tematikken er også relevant for barnehagepersonell og andre aktører i barnehagefeltet.
}