Nyhed
På lager

Stokken Roar

Handbok for førstegongsforskaren : den gode empiriske oppgåva i sosialt arbeid

DKK 474.00 inkl. moms
DKK 379.20 ekskl. moms

ISBN:
9788245040999
Sprog:
Nynorsk
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
261
Forlag:
Fagbokforlaget
Udgivelsesdato:
08-07-2022
Udgivelsesår:
2022
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Denne boka er ei hjelp for studentar som skal skrive oppgåve basert på empiri. Målet er at mindre krefter blir brukt på å finne forma til oppgåva, slik at meir krefter kan brukast på innhaldet. Boka er i hovudsak retta mot bacheloroppgåva i sosialt arbeid. Den er likevel nyttig både for masterstudentar og studentar som skriv innanfor andre fagområde. Empiriske oppgåver skal skape ny kunnskap. Det er klare krav til korleis slik kunnskap vert skapt. Forfattarane viser korleis dette kan gjerast. Dette gjeld både metodiske val og måten ein skriv på. Spørsmål som boka gir svar på, er blant anna: Kva er viktig når ein skriv akademisk? Kva metode skal veljast? Korleis analysere data? Korleis skrive dei ulike kapitla? Alle forfattarane rettleier, underviser og har emneansvar for skrive- og metodekurs på ulike emne og nivå.
}