Nyhed
På lager

Bakke Inger Marie (red,)

Ikke bare god å snakke med : om profesjonalisering av karriereveilederrollen i Norge

DKK 729.00 inkl. moms
DKK 583.20 ekskl. moms

ISBN:
9788245042788
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
368
Forlag:
Fagbokforlaget
Udgivelsesdato:
19-03-2024
Udgivelsesår:
2024
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Veiledningssamtaler om karriere omfatter store og små spørsmål knyttet til liv, læring og arbeid. Karriereveiledning handler om å utvikle veisøkers kompetanse til å håndtere utfordringer og valg som ulike overganger i karrieren fører med seg. En karriereveileder må derfor være i stand til å gå inn i nære veiledningsrelasjoner med enkeltindivider og grupper, hjelpe til med å sortere i erfaringer, interesser, egenskaper, ønsker, behov og motivasjon. En karriereveileder må også kjenne til og ha en forståelse av den konteksten livet leves i: familien, arbeidslivet og samfunnet som helhet. Og en karriereveileder må kunne vurdere forskjellige metoder for kartlegging og samtale for å bistå veisøkeren på best mulig måte. En karriereveileder må dessuten også kunne anvende ulike pedagogiske perspektiver for å legge til rette for karrierelæring, i tillegg til å støtte og styrke veisøkere som strever med krevende overganger i arbeid, liv og læring. I denne antologien er ambisjonen å ta spørsmål knyttet til profesjonalisering av karriereveilederrollen et skritt videre. Bokens utgangspunkt er at det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning nå er på plass. Rammeverkets definisjoner av kjernebegreper som karriere, karriereveiledning, karrierelæring, livslang karriereveiledning og veilederkompetanse er utgangspunkt for alle kapitlene i denne antologien. Forfattere har som mål å bidra til å utdype dette, altså hva som er og hva som bør være karriereveilederes kompetanse, og drøfte hva som skal til for å profesjonalisere rollen som karriereveileder ytterligere. Bokens redaktører er Inger Marie Bakke, Ingrid Bårdsdatter Bakke og Torild Schulstok.
}