På lager

Schacht-Magnussen Christina (red.)

Relasjonsboka = Relationsbogen : dynamisk relasjonsarbeid : medmenneskelig, sammenhengende og effektiv behandling ...

DKK 399.00 inkl. moms
DKK 319.20 ekskl. moms

ISBN:
9788282172462
Sprog:
Flere sprog
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
360
Forlag:
Hertervig akademisk
Udgivelsesdato:
08-11-2022
Udgivelsesår:
2022
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Forskning viser at gode relasjoner er avgjørende for et godt behandlingsresultat. Denne boka bidrar til sentrale perspektiver på dynamisk relasjonsarbeid i praksis, og bygger videre på temaer fra Lars Thorgaards fembindsverk "Relationsbehandling i psykiatrien" fra 2006. Boka understøtter en medmenneskelig, sammenhengende og effektiv behandling for mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Målgruppe for boka vil være alle som har sitt arbeid innenfor dette fagfeltet i helse- og sosialtjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Boka vil også kunne leses med utbytte for dem som har egne erfaringer som pasienter og pårørende, og beslutningstakere i helseforetak og kommuner. Boka er blitt til gjennom et nordisk samarbeid, der en tverrfaglig sammensatt gruppe av redaktører og forfattere med ulike ståsteder bidrar med sentrale perspektiver på dynamisk relasjonsarbeid i praksis. Kapitlene er sortert etter tre hovedemner: "Behov for paradigmeskifte", "Relasjonsarbeid i praksis - relasjon som terapi" og "Organisasjon", utdanning og ledelse". Stiftelsen SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser) og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning har bidratt med midler til denne utgivelsen. Tekster på hhv. norsk bokmål og dansk.
}