Skaffes
Kan leveres om 1-2 uger

Nobel Waldenström Agnes

Vardagslivets alkemi

DKK 383.00 inkl. moms
DKK 306.40 ekskl. moms

ISBN:
9789189065321
Sprog:
Svensk
Indbinding:
Indbundet
Sideantal:
351
Forlag:
Carlsson Bokförlag
Udgivelsesdato:
17-10-2022
Udgivelsesår:
2022
Udgivelsesland:
Sverige
BESKRIVELSE:
Vetenskap och utbildning har sedan länge blivit alltmer inriktade på specialisering och avgräns-ning, vilket lett till stora framgångar. Men samtidigt har vi också fått svårare att överblicka alltmer komplexa sammanhang, som är av betydelse för att på ett mer fullständigt sätt kunna ta hänsyn till vad natur och människa behöver. Rudolf Steiners antroposofi, med sin grund i Goethe och Schiller, representerar ett annat tänkande kring sådana frågor. Praktiska verksamheter på antroposofisk grund inom vitt skilda områden har fått stor spridning och finns idag världen över. Idag, efter hundra år, visar sig dessa företag ha varit sällsynt förutseende och hållbara inte minst vad gäller vår tids mest brännande frågor kring omsorgen om miljö och människa. Trots det eller kanske just därför tvingas antroposofin existera i ett slags eget mellanrum, åtskild från allmän kultur och mainstreamdebatt. Det inger förundran. Här redogör Agnes Nobel för Steiners, antroposofins och Waldorfpedagogikens helhetstänkande och hur ett tillvaratagande av allt detta skulle kunna gynna samhället i stort, utbildningsväsendet, i förskola såväl som högskola, inom vård och omsorg. Agnes Nobel Waldenström är psykolog, docent och universitetslektor (em.) i pedagogik vid Uppsala universitet, författare och föreläsare.
}