På lager

Bratberg Øivind

Årsaksforklaringer i kvalitativ analyse

DKK 286.00 inkl. moms
DKK 228.80 ekskl. moms

ISBN:
9788202756079
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
162
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
Udgivelsesdato:
11-01-2024
Udgivelsesår:
2024
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Samfunnsforskning retter seg ofte mot å granske årsakssammenhenger, men sjelden i den rene, skarpe og ofte kvantitativt inspirerte formen som begrepet forbindes med. Spranget mellom liv og lære blir særlig tydelig for studenter som benytter kvalitative data og en fortolkende innfallsvinkel. Kausale argumenter holdes frem som ideal, men kriteriene for å granske årsakssammenhenger står dårlig i stil med hva kvalitative analyser setter seg fore. "Årsaksforklaringer i kvalitativ analyse" etablerer et begrepssett og retningslinjer for kvalitativ analyse med fortolkende forklaring som siktemål. Boken tar for seg tre forskningsstrategier tilpasset kvalitative data: Prosessporing, kongruensanalyse og komparativ analyse. Deretter følger egne kapitler rettet mot årsaksforklaring med henholdsvis tekstanalyse og forskningsintervjuer som metode. Du må leve med at forklaringen blir sammensatt og kompleks, for sosiale fenomener lar seg ikke uten videre skubbe inn i bokser med klare rammer omkring. Men skal du våge å vite, må du forsøke å forklare - i erkjennelse av det komplekse, men med vilje til å brøyte vei. Årsaksforklaringer i kvalitativ analyse er skrevet for studenter i samfunnsvitenskapelige fag som jobber med kvalitative data.
}