På lager

Karp Tom

Lederisme

DKK 317.00 inkl. moms
DKK 253.60 ekskl. moms

ISBN:
9788202844851
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
136
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
Udgivelsesdato:
06-05-2024
Udgivelsesår:
2024
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Lederisme er en ideologi og et fenomen som er løftet frem av en ledelsesindustri med egeninteresse i å fremsnakke ledelse. Denne ideologien har infisert det norske arbeids- og organisasjonslivet. Makten forskyves til en styrende lederklasse uten lojalitet til andre enn seg selv og sine overordnede. Dette går utover tilliten og samfunnskontrakten. Lederisme truer verdiskapningsmodeller som har fungert godt, går ut over de ansattes muligheter for medvirkning og medbestemmelse, og fører til umyndiggjøring. Det er klart vi som samfunn trenger gode ledere - vi behøver dem mer enn noen gang. Men vi må tenke nytt om hvem vi velger til å lede oss, om hvordan vi utdanner ledere, hvilke prosesser som bør være lederdrevne, hvordan bedriftsdemokratiet fungerer, og hvordan vi kan skape transparens og et korrektiv til den økende konsentrasjonen av ledermakt. Forfatteren tar i Lederisme et oppgjør med denne allerede veletablerte ideologien. Lederisme er skrevet for dem som ikke forstår hvorfor ledere er så mye viktigere enn alle oss andre som deltar i arbeidslivet. Den egner seg også på masterkurs som har ryddet plass til kritiske perspektiver på ledelse. Boka vil i tillegg være nyttig for ledere som vil utfordre seg selv og sitt eget virke, og som ikke aksepterer lettvintheter og sjablongløsninger for hvordan de skal lede. Tidligere direktør, lederutvikler, og i dag ledelsesforsker og professor i ledelse, Tom Karp, har skrevet en tankevekkende og kritisk bok om et viktig samfunnsfenomen. Lederisme har stor påvirkning på det som foregår rundt på de mange norske arbeidsplassene. Om det er en utvikling vi er tjent med, er en diskusjon vi bør ta!
}