På lager

Kristiansen Kristjana (red.)

Fritid sammen med andre : tilrettelagte fritidstjenester i endring

DKK 374.00 inkl. moms
DKK 299.20 ekskl. moms

ISBN:
9788245023190
Sprog:
Norsk
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
173
Forlag:
Fagbokforlaget
Udgivelsesdato:
01-01-2018
Udgivelsesår:
2018
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Fritid sammen med andre handler om hvordan man kan støtte barn, ungdom og voksne med ulike utfordringer til deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter og sosiale fellesskap. Feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse er i utvikling. I løpet av de siste 10 årene har metoden Fritid med Bistand (FmB) og andre nye tilnærminger blitt tatt i bruk. Forfatterne presenterer erfaringer fra prosjekter og tiltak med utgangspunkt i slike metoder, og viser hvordan man i praksis kan tilrettelegge fritidstjenester, ofte ved et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. I tilrettelagte fritidstjenester er målet at brukere skal kunne realisere egne ønsker, behov og drømmer. Kartlegging av ressurser og muligheter, motivasjon, læring, medvirkning og nettverksbygging sammen med brukerne er derfor sentrale temaer i boken. Boken retter seg mot studenter i helse- og sosialfaglige utdanninger og mot personer som arbeider med å tilrettelegge kultur- og fritidsaktiviteter i kommuner og i frivillige organisasjoner.
}