Nyhed
På lager

Schiefloe Per Morten

Mennesker og samfunn : innføring i sociologisk forståelse (4. utg.)

DKK 787.00 inkl. moms
DKK 629.60 ekskl. moms

ISBN:
9788245050127
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
591
Forlag:
Fagbokforlaget
Udgivelsesdato:
23-04-2024
Udgivelsesår:
2024
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Mennesker og samfunn er et verktøy for å forstå vår egen tid og vårt eget samfunn. Den gir en omfattende, solid og lettfattelig innføring i sosiologiske begreper, teorier og forståelsesformer. Dette rammeverket brukes og belyses i forbindelse med temaer som ulikhet, kjønn, sosiale fellesskap og sosiale nettverk, innvandring, kultur og kulturforskjeller, kriminalitet, og de sentrale samfunnsinstitusjonene: styringssystem, økonomi, utdanning, religion og familie. Boka tar også for seg samfunnsendringer og globalisering, og gir et oppdatert bilde av viktige sider og utviklingstrekk ved dagens norske samfunn. Boka er organisert ut fra tre dimensjoner: Forandring, som tar for seg utvikling og endringsprosesser - Nivåer, som tar for seg forhold på individnivå – mikro, gruppe-/kollektivnivå – meso, og samfunnsnivå – makro - Analyse, som ser den sosiale virkeligheten som konstituert av struktur, kultur, materialitet/teknologi, interaksjon og relasjoner. Boka presenterer også sosiologien som fagfelt: tradisjoner, teoretiske retninger, metoder og grunnleggende sosiologiske spørsmål. Gjennom eksempler viser forfatteren hvordan sosiologien kan være til praktisk nytte. I denne fjerde utgaven er teksten oppdatert og utvidet med aktuelle data og nyere forskningsbidrag. Særlig er det lagt mer vekt på problemstillinger og utfordringer knyttet til klima, energi, digitalisering, kunstig intelligens, demokrati, migrasjon og befolkningsutvikling. Boka passer ypperlig som innføringslitteratur for studenter i sosiologi og andre sosial- og samfunnsvitenskapelige disipliner. Boken kommer med ny nettressurs.
}