Skaffes

Jåbekk Pål

Bevegelseslæring

DKK 731.00 inkl. moms
DKK 584.80 ekskl. moms

ISBN:
9788205525160
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Hæftet
Forlag:
Gyldendal Norsk Forlag
Udgivelsesdato:
14-04-2023
Udgivelsesår:
2023
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Denne boka handler om bevegelseslæring i et didaktisk perspektiv. På den ene siden gir den kunnskap om fysikken som beskriver våre bevegelser. På den andre siden handler boka om hvordan denne kunnskapen kan brukes til å hjelpe andre med å lære om, i og gjennom bevegelse. Boka retter seg primært mot studenter i kroppsøving og idrettsfag, men er relevant for alle som skal arbeide med bevegelseslæring i en eller annen kontekst, slik som fysioterapeuter, treningsveiledere, personlige trenere og klubbtrenere. Det å kunne veilede andre i læring av bevegelser krever et komplekst sett med kunnskaper og ferdigheter, blant annet en grunnleggende forståelse av de viktigste fysiske og mekaniske forklaringene av hvorfor bevegelser er som de er. Slik kunnskap hjelper oss med å forstå hvordan bevegelser kan være, når man kan og bør sikte mot en optimal bevegelsesløsning og når dette ikke er viktig. Denne forståelsen må så knyttes til didaktiske vurderinger når den skal brukes til å fremme bevegelseslæring som tar hensyn til individers ulikheter. Kunnskapen om fysikken som beskriver våre bevegelser setter den gode kroppsøvingslæreren, treneren eller andre som jobber med bevegelse i stand til å begrunne valg av øvelser, progresjon, tilpasninger ved ulike behov, vurdere risiko og ikke minst å kunne legge til rette for bevegelsesglede.
}