På lager

Hjelseth Arve

Idrettssosiologi

DKK 539.00 inkl. moms
DKK 431.20 ekskl. moms

ISBN:
9788245046083
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
280
Forlag:
Fagbokforlaget
Udgivelsesdato:
03-06-2024
Udgivelsesår:
2024
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Idrett og fysisk aktivitet er sentralt i manges liv. Politisk anses det som viktig for folkehelsen, og den organiserte idretten er også en nøkkelinstitusjon i frivillighetskulturen. En svært stor andel av barn og unge er innom den organiserte idretten i løpet av oppveksten, men deltakelsen varierer med faktorer som kjønn, alder, etnisitet og funksjonsnivå. Samtidig vokser det fram trenings- og aktivitetsformer på siden av den organiserte idretten. Toppidrett er i økende grad et produkt som selges på et marked for underholdning og opplevelser. I denne boka belyses slike prosesser i et sosiologisk perspektiv. Hva er meningen med idrett? Hvordan er den organisert? Hva er konsekvensen av profesjonalisering, digitalisering og teknologisering av idretten? Er idretten for alle, eller bidrar den til å understreke og forsterke sosial ulikhet? Boka er interessant for studenter og lærere i idrett og samfunn, idrettssosiologi eller andre idrettsrelaterte emner og temaer. Den er også viktig for alle som ønsker mer innsikt i den norske idrettsmodellens karakter og utvikling, og hvilke utfordringer idretten står overfor. Arve Hjelseth er professor i idrettssosiologi ved NTNU i Trondheim. Lone Friis Thing er professor i idrettssosiologi og instituttleder ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NIH, Oslo. Anne Tjønndal er professor i idrettssosiologi ved Nord universitet i Bodø.
}