Nyhed
På lager

Haslum Vidar

Birkenes. Bd.5, Stedsnavn i Birkenes

DKK 896.00 inkl. moms
DKK 716.80 ekskl. moms

ISBN:
9788283900965
Sprog:
Norsk bokmål
Indbinding:
Indbundet
Sideantal:
791
Forlag:
Novus forlag
Udgivelsesdato:
22-10-2022
Udgivelsesår:
2022
Udgivelsesland:
Norge
Serie:
Birkenes sogn
Serienr.:
5
BESKRIVELSE:
Navnegransking er et fagfelt som har stor allmenn interesse og som tiltrekker seg mange slags lesere. Stoffet i denne boka er derfor tilrettelagt slik at forskjellige brukergrupper skal kunne ha best mulig nytte av det. Ikke bare for navnegranskere, språkforskere og lokalhistorikere, men også for grunneiere, turgåere, andre arealbrukere, arealplanleggere og kulturhistorisk interesserte. Boka er inndelt i tre deler. Første delen handler om forberedelsene. Andre delen presenterer resultatet av innsamlingen. Tredje delen sammenfatter resultatet.I første del, Forarbeidet – som er en innledning, forteller forfatteren om hvordan arbeidet kom i gang og utviklet seg. Deretter følger opplysninger om stedsnavn i tidligere innsamlinger og i historiske kilder, og det blir gjort greie for ulike metodeproblemer knyttet til det å samle inn navn. Så blir det opplyst om hvordan stoffet i hoveddelen er ordnet, for å gjøre det lettere for leserne å finne fram i boka.I andre del, Innsamlingen – som er hoveddelen, blir de enkelte navn presentert gard for gard, der kapitlene er ordnet etter matrikkelen. I begynnelsen til hvert kapittel blir det opplyst noe om hvordan innsamlingen ble gjennomført. Mange kjentfolk får komme til orde med sine kunnskaper, og tekstene er rikt illustrert med bilder. Så selv om boka er skrevet for alle, er stoffet i hoveddelen tilrettelagt slik at det skal være lett for birkenesingene å kunne kjenne seg igjen.I tredje og siste del, Etterarbeidet – som er en sammenfattende oversikt, blir navnetilfanget analysert med henblikk på den språklige uttrykkssiden og innholdssiden, og på brukssiden. Bakerst er navnene samlet i et alfabetisk register.Dette er bind 5 i bygdebokserien for Birkenes kirkesogn.
}