Nyhed
På lager

Kristiansen Ståle Johannes (red.)

Kristen spiritualitet og teologi : innsikter fra den katolske tradisjon

DKK 473.00 inkl. moms
DKK 378.40 ekskl. moms

ISBN:
9788283901306
Sprog:
Flere sprog
Indbinding:
Hæftet
Sideantal:
252
Forlag:
Novus forlag
Udgivelsesdato:
28-02-2024
Udgivelsesår:
2024
Udgivelsesland:
Norge
BESKRIVELSE:
Denne antologien presenterer forskningsartikler om kristen spiritualitet - med søkelys på katolsk tradisjon gjennom århundrene. Bokens tekster er skrevet av både teologer, filosofer, filologer og religionsforskere. Biskop Erik Varden har skrevet antologiens forord. De ulike artiklene i denne boken utforsker katolsk spiritualitet fra et faglig innenfra-perspektiv. Det betyr likevel ikke at forståelsen av denne spiritualiteten er entydig, for boken viser samlet sett at katolsk spiritualitet er et mangeartet og i en viss forstand pluralistisk fenomen. Som kjent har ordet «katolsk» flere konnotasjoner enn de rent konfesjonelle. Katolsk betyr «altomfattende», og en fullstendig katolsk spiritualitet må søke impulser og sannhet utover den vestlige katolske tradisjon. Artiklene i denne antologien viser nettopp dette, for eksempel ved at de drar veksler på innsikter fra østkirkelige tradisjoner. Et viktig mål i antologien er å bygge bro og fremme dialog på tvers av konfesjonelle «grenser». Boken er derfor ikke bare en samling artikler - den er en invitasjon til å utforske, utfordre og utvide vår forståelse om kristen spiritualitet. En forutsetning for å snakke om kristen spiritualitet er bevisstheten om at mennesket bærer i seg en åndelig virkelighet, mennesket er ånd - spiritus. Samtidig handler spiritualiteten om hvordan den indre virkeligheten - og troens realitet - leves ut i hverdagens eksistens. Derfor står både kroppen, det konkrete, det sanselige og estetiske sentralt i en helhetlig forståelse av menneskets spiritualitet - også i denne antologien.
}